Inloggen Trombosediensten

Welkom bij de FNT


De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971, is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten.

Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het in verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte. Het vertegenwoordigen van de leden zowel nationaal als internationaal.

In de Ledenvergadering van 6 oktober jl. hebben de leden van de FNT besloten zich met ingang van
1 januari 2016 te conformeren aan de internationaal gehanteerde therapeutische INR-waarden.
Deze waarden zijn 2.0-3.0 voor de 1e intensiteitsgroep en 2.5-3.5 voor de 2e intensiteitsgroep.
Door internationale waarden te hanteren is het eenvoudiger de Nederlandse doseerkwaliteit te beoordelen en te vergelijken en kan ook makkelijker worden deelgenomen aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.

ActueelVolledig overzicht

Convenant Geschilleninstantie Zorgcontractering getekend lees verder >

Atalmedial introduceert als tweede trombosedienst vingerprik voor reguliere patiënten lees verder >