Inloggen Trombosediensten

Welkom bij de FNT

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971, is de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten.

Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het in verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte. Het vertegenwoordigen van de leden zowel nationaal als internationaal.

 

 

 

 

ActueelVolledig overzicht

Landelijke FNT-nascholingsdag wederom groot succes lees verder >

Zaterdag 12 april aanstaande jaarlijkse Landelijke FNT-nascholingsdag lees verder >

Position Pages
De kunst van doseren
Position Pages
Position Pages
Nascholingsmodules