Vervolgcursus AMTD

De laatste cursus werd gehouden op donderdag 4 april 2024 in Eenhoorn te Amersfoort.

Het (online) examen vindt plaats op woensdag 17 april.

Aanmelden kan via fnt@fnt.nl met vermelding van voorletters, voornaam, geboortenaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, e-mailadres en bedrijfsnaam. Om deel te kunnen nemen is het certificaat Basiscursus AMTD verplicht.

Let op! Voorwaarde voor het deelname van de cursus is het behalen van diploma AMTD basis, en het bestuderen van het boek (dat ong. 6 weken voor de cursusdag door FNT wordt verstuurd) en het inleveren van de voorbereidingsopdracht (te zien in Leernetwerk van Menskracht 7, waar ook online examen plaats vinden).

Drie weken voor (14 maart) de lesdag is de inschrijving gesloten.

Doelgroep:

alle medewerkers van trombosediensten die iets meer kennis nodig hebben dan de basiscursus

Vorm: cursus op locatie
Inhoud:  ochtend: basiskennis stolling en antistolling
middag: communicatietraining
Docent: Mies Huizenga & Petronella Pietersma
Duur: één dag
Toelatingseis: diploma Basiscursus AMTD
Voorbereiding: voorbereidingsopdracht via MK7
Kosten: Werkelijke kosten locatie, docent en examen op nacalculatie. Gemiddeld ca. € 300
Examen online via Leernetwerk Menskracht 7
Diploma: certificaat
Herkansing mogelijk: ja, eenmaal. Daarna cursus opnieuw volgen.

Annuleringsvoorwaarden onder kopje Scholing