Train de Trainer

Deze cursus wordt in 2022 wederom georganiseerd. Deze cursus zal plaats vinden na de AMTD-cursus. Deelnemers aan de train de trainer cursus moeten het examen van de AMTD-cursus met goed gevolg hebben afgelegd. De datum volgt nog.

Algemene informatie:

Doelgroep: alleen voor die medewerkers van trombosediensten die patiënten gaan begeleiden die zelfmeten en/of zelfdoseren
Vorm: cursus op locatie
Inhoud: communicatietraining specifiek gericht op overbrengen van kennis
Docent: communicatietrainer via Menskracht 7
Duur: halve dag
Toelatingseis: diploma AMTD vervolgcursus
Voorbereiding: voorbereidingsopdracht via MK7

Kosten:

werkelijke kosten locatie plus docent op nacalculatie.
Gemiddeld ca. € 200 - € 300

Examen: geen
Certificaat: Certificaat van deelname
Herkansing mogelijk: n.v.t.