Train de Trainer

Deze cursus werd voor het laatst op 11 mei 2023 georganiseerd bij Seats2Meet te Utrecht.
Deelnemers aan de train de trainer cursus moeten het examen van de Vervolgcursus AMTD met goed gevolg hebben afgelegd.

Algemene informatie:

Doelgroep: alleen voor die medewerkers van trombosediensten die patiënten gaan begeleiden die zelfmeten en/of zelfdoseren
Vorm: cursus op locatie
Inhoud: communicatietraining specifiek gericht op overbrengen van kennis
Docent: communicatietrainer via Leiderschip
Duur: hele dag
Toelatingseis: certificaat Vervolgcursus AMTD
Voorbereiding: n.v.t.

Kosten:

werkelijke kosten locatie plus docent op nacalculatie.
Gemiddeld ca. € 300 - € 400

Examen: geen
Certificaat: certificaat van deelname
Herkansing mogelijk: n.v.t.