Train de Trainer

Deze cursus wordt op 11 mei 2023 georganiseerd bij Seats2Meet te Utrecht.
Deelnemers aan de train de trainer cursus moeten het examen van de AMTD-cursus met goed gevolg hebben afgelegd.

Algemene informatie:

Doelgroep: alleen voor die medewerkers van trombosediensten die patiënten gaan begeleiden die zelfmeten en/of zelfdoseren
Vorm: cursus op locatie
Inhoud: communicatietraining specifiek gericht op overbrengen van kennis
Docent: communicatietrainer via Winner Network
Duur: hele dag
Toelatingseis: diploma AMTD vervolgcursus
Voorbereiding: n.v.t.

Kosten:

werkelijke kosten locatie plus docent op nacalculatie.
Gemiddeld ca. € 300 - € 400

Examen: geen
Certificaat: certificaat van deelname
Herkansing mogelijk: n.v.t.