FNT veldnorm

In de 'FNT Veldnorm' zijn de verplichtende kwaliteitseisen vastgelegd voor de leden. De Veldnorm is opgebouwd uit een aantal elementen. De 'Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten' geeft weer wat er in het kwaliteitssysteem beschreven en geïmplementeerd dient te zijn. Het hoe van de uitvoering is vastgelegd in de FNT-normen. Daarnaast zijn in drie standaarden universeel geldende eisen voor de uitvoeringspraktijk vastgelegd.  

  • Klik hier voor de Veldnorm
  • Klik hier voor de Praktijkrichtlijn
  • Klik hier voor de FNT-normen
  • Klik hier voor het Zelfmanagementprotocol (versie nov. 2017) en hier voor het NPT addendum (versie okt. 2016)
  • Klik rechts op de pagina voor de Kunst van het Doseren
  • Klik rechts op de pagina voor de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling

Klik hier voor het document 'FNT Normbesluiten' waarin de datum van besluitvorming en beknopt de inhoud van enkele Normbesluiten zijn opgenomen.

Accreditatie RvA

Voor accreditatie onder de Raad voor Accreditatie (RvA), zie RvA bronscope definitie trombosediensten (aug. 2016), worden leden van de FNT tegen de volgende normen getoetst:

  • ISO 15189
  • ISO 22870
  • FNT Veldnorm (waar bovengenoemde documenten deel van uit maken)

Accreditatie CCKL 

Een groot deel van de trombosediensten is op dit moment nog geaccrediteerd volgens de FNT Veldnorm én de Praktijkrichtlijn van de CCKL (CCKL = Stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg). Het certificaat van CCKL is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA). 

U kunt de volgende stukken via onderstaande links downloaden.

Certificatie KIWA 

Met het aannemen van de FNT-Veldnorm is het mogelijk geworden voor trombosediensten om onder andere certificatie via KIWA aan te vragen.