FNT veldnorm

In de 'FNT Veldnorm' zijn de verplichtende kwaliteitseisen vastgelegd voor de leden. De Veldnorm is opgebouwd uit een aantal elementen. De 'Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten' geeft weer wat er in het kwaliteitssysteem beschreven en geïmplementeerd dient te zijn. Het hoe van de uitvoering is vastgelegd in de FNT-normen. Daarnaast zijn in drie standaarden universeel geldende eisen voor de uitvoeringspraktijk vastgelegd.  

  • Klik hier voor het Protocol voor gebruik Point-of-Care Testing (POCT)-apparatuur bij antistollingszorg (juni 2024)
  • Klik hier voor de Veldnorm (dec. 2022).
  • Klik hier voor de Praktijkrichtlijn (dec. 2022).
  • Klik hier voor de FNT-normen (okt. 2023).
  • Klik rechts op de pagina voor de Kunst van het Doseren.
  • Klik rechts op de pagina voor de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (zie button regionale samenwerking).

Klik hier voor het document 'FNT Normbesluiten' (juni 2024) waarin de datum van besluitvorming en beknopt de inhoud van enkele Normbesluiten zijn opgenomen.

Accreditatie RvA

Voor accreditatie onder de Raad voor Accreditatie (RvA), zie RvA bronscope definitie trombosediensten (jan. 2024), worden leden van de FNT tegen de volgende normen getoetst:

  • ISO 15189 2022
  • FNT Veldnorm (waar bovengenoemde documenten deel van uit maken)

U kunt de volgende stukken via onderstaande links downloaden.

Certificatie KIWA 

Met het aannemen van de FNT-Veldnorm is het mogelijk geworden voor trombosediensten om onder andere certificatie via KIWA aan te vragen.