contact

Federatie van Nederlandse Trombosediensten

Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden
Telefoon: 071-561 7776
E-mail: fnt@fnt.nl

RSIN / fiscaal nummer ANBI: 816181391

De FNT is gevestigd in het Poortgebouw, ingang Noord, 2e etage, kamer 2.06. Het Poortgebouw is alléén te bereiken via het LUMC terrein (dus niet via Rijnsburgerweg). Toegang via slagboom (eerste half uur gratis parkeren). Volg op het ziekenhuisterrein de borden Poortgebouw.
Voor navigatie gebruik: Albinusdreef 2, Leiden.