bestuur en bureau

Bestuur

  • dr. M.J.H.A. Kruip, voorzitter
  • mr. J. Goudriaan, secretaris-penningmeester
  • dr. R.W.L.M. Niessen
  • dr. L.M. Faber
  • dr. G.J. Geersing*
  • dr. A.J.W. Gulpen
  • dr. mr. R.K. Schindhelm

*Dit bestuurslid is op grond van artikel 11 van de statuten benoemd van buiten de kring van de aangesloten lidorganisaties. Hij ontvangt voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen een bescheiden vacatiegeld.

 

Bureau

  • dhr. N.F.M. Groenewegen, directeur
  • mw. A. de Bruijn-Wentink, beleidsmedewerker
  • mw. M.E. Noga, management assistente

De medewerkers van de FNT vallen onder de CAO Ziekenhuizen.