bestuur en bureau

Bestuur

 • prof.dr. H. ten Cate, voorzitter
 • mr. P.A. Kamsteeg MBA, secretaris-penningmeester
 • mw. drs. G. Piersma-Wichers, vicevoorzitter
 • dr. J.J.C.M. van de Leur
 • dr. R.W.L.M. Niessen 
 • dr. M.J.H.A. Kruip
 • dr. L.M. Faber
 • dr. G.J. Geersing*

*Deze bestuursleden zijn op grond van artikel 11 van de statuten benoemd van buiten de kring van de aangesloten lidorganisaties. Zij ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen een bescheiden vacatiegeld.

 

Bureau

 • dhr. N.F.M. Groenewegen, directeur
 • mw. A. de Bruijn-Wentink, beleidsmedewerker
 • mw. F.A.C. Versluijs, management assistente

De medewerkers van de FNT vallen onder de CAO Ziekenhuizen.