Over de Federatie van Nederlandse Trombosediensten

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971, is de koepelorganisatie van de Nederlandse Trombosediensten.
Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte. Het vertegenwoordigen van de leden zowel nationaal als internationaal.

De FNT tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van het werk van de aangesloten leden;
 • het plegen van overleg over vraagstukken; welke voor de leden in de ruimste zin van belang zijn;
 • het verstrekken van richtlijnen voor de leden;
 • het bevorderen van onderwijs aan medewerkers van de leden;
 • het bevorderen van wetenschappelijke begeleiding van de leden;
 • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen instellingen, die betrokken zijn bij de antistollingszorg;
 • het geven van voorlichting;
 • het adviseren van de overheid en organisaties of instellingen op het gebied van de gezondheidszorg;
 • alle overige wettige middelen.

De FNT kent een systeem van accreditatie van trombosediensten in samenwerking met de CCKL / Raad voor accreditatie. In een kwaliteitshandboek zijn de vereisten en normen vastgelegd welke tijdens audit worden getoetst.

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de FNT.

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (h2)

Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte. Het vertegenwoordigen van de leden zowel nationaal als internationaal.

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (h3)

Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte. Het vertegenwoordigen van de leden zowel nationaal als internationaal.

 1. het bevorderen van de kwaliteitsverbetering van het werk van de aangesloten leden;
 2. het plegen van overleg over vraagstukken; welke voor de leden in de ruimste zin van belang zijn;
 3. het verstrekken van richtlijnen voor de leden;
 4. het bevorderen van onderwijs aan medewerkers van de leden;
 5. het bevorderen van wetenschappelijke begeleiding van de leden;
 6. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen instellingen, die betrokken zijn bij de antistollingszorg;
 7. het geven van voorlichting;
 8. het adviseren van de overheid en organisaties of instellingen op het gebied van de gezondheidszorg;
 9. alle overige wettige middelen.