controle buitenland

Geen trombosediensten in het buitenland

In het buitenland bestaan bijna geen trombosediensten. Wanneer u zelfmeet maak dan met uw trombosedienst vantevoren afspraken hoe u deze INR met hen communiceert en hoe u vervolgens een medicatieschema verkrijgt. Wanneer u in de thuissituatie niet zelf de INR bepaalt maar de trombosedienst doet dat bij u, controleer dan vantevoren op welke wijze u dit in het buitenland kunt laten doen. Meestal is het wel mogelijk in ziekenhuizen en soms bij huisartsen, bloed te laten afnemen en een INR te laten bepalen.

Voldoende medicijnen

Wij adviseren om voldoende tabletten mee te nemen als u naar het buitenland gaat. In veel landen is geen acenocoumarol of fenprocoumon verkrijgbaar. Wel warfarine maar dat heeft een andere werkingsduur.

Vakantiebrief

Vraag uw trombosedienst altijd om een vakantiebrief. Op die brief wordt onder andere vermeld waarom u antistollingsmedicijnen gebruikt. Artsen in het buitenland hebben dan voldoende gegevens om eventueel bloed bij u af te nemen en eventueel ook een doseringsadvies af te geven.