controle buitenland

Geen trombosediensten in het buitenland

In het buitenland bestaan bijna geen trombosediensten. Wanneer u zelfmeet maak dan met uw trombosedienst vantevoren afspraken hoe u de INR aan hen doorgeeft en hoe u een nieuw medicatieschema krijgt.
Wanneer u in de thuissituatie niet zelf de INR bepaalt maar de trombosedienst doet dat bij u, controleer dan vantevoren op welke wijze u dit in het buitenland kunt laten doen. Meestal kunt u in ziekenhuizen en soms bij huisartsen, bloed laten afnemen en een INR laten bepalen.

Voldoende medicijnen

Wij adviseren om voldoende tabletten mee te nemen als u naar het buitenland gaat. In veel landen is geen acenocoumarol of fenprocoumon verkrijgbaar. Wel warfarine maar dat heeft een andere werkingsduur.

Vakantiebrief

Vraag uw trombosedienst altijd om een vakantiebrief. Op die brief staat waarom u antistollingsmedicijnen gebruikt. Artsen in het buitenland hebben dan voldoende gegevens om bloed bij u af te nemen en een doseringsadvies te geven.