patiëntenvoorlichting

 

Deze brochure is een uitgave van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en de Trombosestichting Nederland. (versie januari 2021).