patiëntenvoorlichting

Brochure

In samenwerking met de Trombosestichting Nederland is een voorlichtingsbrochure voor patiënten uitgebracht. In deze brochure wordt veel informatie gegeven over trombose en de behandeling ervan.

Deze brochure is een uitgave van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en de Trombosestichting Nederland. (Nederlandse versie januari 2022).


Webinar 50 jaar Trombosezorg

Op 13 oktober 2021 organiseerde de FNT i.s.m. de Trombosestichting Nederland (TSN) een online bijeenkomst om te vieren dat de FNT en daarmee trombosezorg in Nederland, 50 jaar bestaat. Verschillende experts vertelden over het verleden, het heden en de toekomst van trombosezorg. Ook werden er vragen van patiënten beantwoord.

Klik hier voor de vragen (met antwoorden) die tijdens de bijeenkomst via de chat zijn ingediend.

Het evenement is hieronder terug te zien.

Video

In een talkshow-achtige omgeving heet Marieke Kruip, voorzitter FNT, de kijkers van harte welkom. Door Hugo ten Cate wordt teruggekeken op 50 jaar Trombosezorg. Hierna schuift een panel van deskundigen aan tafel die vragen van patiënten beantwoorden. Elyse Verboom neemt vervolgens de bezoekers mee naar de Cyberpoli voor kinderen: een prachtige website waar onder andere het thema Trombose uitvoerig aan bod komt. Michiel Coppens kijkt tot slot vooruit en spreekt over de 'Toekomst van de Trombosezorg'.