cliëntenraad trombosediensten

Op 21 november 2001 is de Cliëntenraad TromboseDiensten (CTD) opgericht.

Voor informatie over de Cliëntenraad gaat u naar www.ctdnederland.nl