de Kunst van het doseren

'De Kunst van het doseren', is een richtlijn voor het doseren van vitamine K-antagonisten (VKA's) en geldt als de state-of-the-art wat betreft de antistollingsbehandeling met VKA's in Nederland. In het document zijn richtlijnen, leidraden en achtergrondinformatie opgenomen met betrekking tot het doseren van VKA's. De Kunst is vooral bestemd voor trombosediensten die de antistollingsbehandeling van ambulante patiënten begeleiden.

Disclaimer:

De commissie Standaardisering Medisch handelen van de FNT heeft in de Kunst van het Doseren beleid geformuleerd ten aanzien van de behandeling met vitamine K-antagonisten. Hiervoor vormen met name de ACCP-richtlijn, de ESC richtlijn en de nationale Richtlijn Antitrombotisch Beleid, de belangrijkste bronnen. In geval er sprake is van ‘beroepsvereniging-eigen richtlijnen’, dan adviseert de commissie op regionaal niveau afspraken te maken met betreffende behandelaars indien hieromtrent een discrepantie met de Kunst ontstaat. Het bovenstaande impliceert dat het mogelijk is van landelijke richtlijnen af te wijken mits dat gemotiveerd en in overleg tussen ketenpartners wordt overeen gekomen.

Inhoudelijke vraag

Heeft u een inhoudelijke vraag voor de Commissie Standaardisering Medisch handelen die verantwoordelijk is voor De Kunst? Laat het ons weten via onderstaande button.

Inhoudelijke vraag

 

De Kunst van het doseren
Klik hier voor de pdf-versie (dec. 2022) of ga naar de App-store of     Google-play en download de App "Doseren".

 

Klik hier voor tabel 5.1 uit De Kunst van het doseren (juli 2020).
Klik hier voor de KIMO richtlijn en Klik hier voor de Samenvatting daarvan (schema en tabel).