de Kunst van het doseren

De FNT heeft in 2009 besloten een landelijke richtlijn voor het doseren van vitamine K-antagonisten (VKA's) op te stellen om meer uniformiteit in de antistollingsbehandeling te bewerkstelligen. Dit heeft geresulteerd in 'De Kunst van het doseren', de state-of-the-art wat betreft de antistollingsbehandeling met VKA's in Nederland.

  De Kunst van het doseren
  Klik hier voor de pdf-versie (mrt. 2019).
  Klik hier voor tabel 5.1 uit De Kunst van het doseren (mrt 2019).
  
 
 
 
Ga naar de App-store en download de App "Doseren".

 

 

In het document zijn richtlijnen en leidraden opgenomen en wordt achtergrondinformatie verstrekt over het doseren van VKA's. De richtlijnen in deze uitgave zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De omschreven leidraden op de deskundigheid en ervaring van artsen die werkzaam zijn bij de trombosediensten. De afgegeven adviezen betreffen algemene raadgevingen.

De Kunst van het doseren is met name bestemd voor trombosediensten die de antistollingsbehandeling van ambulante patiënten begeleiden.