de Kunst van het doseren

De FNT heeft in 2009 besloten een landelijke richtlijn voor het doseren van vitamine K-antagonisten (VKA's) op te stellen om meer uniformiteit in de antistollingsbehandeling te bewerkstelligen. Dit heeft geresulteerd in 'De Kunst van het doseren', de state-of-the-art wat betreft de antistollingsbehandeling met VKA's in Nederland.

  De Kunst van het doseren
  Klik hier voor de pdf-versie (feb. 2020).
  Klik hier voor tabel 5.1 uit De Kunst van het doseren (mrt 2019).
 
In deze 'Kunst' wordt nog verwezen naar de ACTA-richtlijn. Inmiddels is die vervangen door de richtlijn van het KIMO. Klik hier voor deze nieuwe richtlijn. Klik hier voor een Samenvatting (2 A4) met schema en tabel.
In de eerstvolgende Kunst-update wordt deze wijziging doogevoerd. 
 
Ga naar de App-store en download de App "Doseren".

 

 

In het document zijn richtlijnen en leidraden opgenomen en wordt achtergrondinformatie verstrekt over het doseren van VKA's. De richtlijnen in deze uitgave zijn gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De omschreven leidraden op de deskundigheid en ervaring van artsen die werkzaam zijn bij de trombosediensten. De afgegeven adviezen betreffen algemene raadgevingen.

De Kunst van het doseren is met name bestemd voor trombosediensten die de antistollingsbehandeling van ambulante patiënten begeleiden.

Disclaimer:
De commissie Standaardisering Medisch handelen van de FNT heeft in de Kunst van het Doseren beleid geformuleerd ten aanzien van de behandeling met vitamine K-antagonisten. Hiervoor vormen met name de ACCP-richtlijn, de ESC richtlijn en de nationale Richtlijn Antitrombotisch Beleid, de belangrijkste bronnen. In geval er sprake is van ‘beroepsvereniging-eigen richtlijnen’, dan adviseert de commissie op regionaal niveau afspraken te maken met betreffende behandelaars indien hieromtrent een discrepantie met de Kunst ontstaat. Het bovenstaande impliceert dat het mogelijk is van landelijke richtlijnen af te wijken mits dat gemotiveerd en in overleg tussen ketenpartners wordt overeen gekomen.