over de FNT

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) is de branchevereniging van Nederlandse trombosediensten.


Het doel van de FNT is:

 • het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland.
 • het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van leden en het in verband daarmee zo nodig opkomen voor leden zowel in als buiten rechte.
 • het vertegenwoordigen van leden zowel nationaal als internationaal.

De FNT tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het bevorderen van de kwaliteit van het werk van de leden;
 • overleg te voeren over vraagstukken die voor leden van belang zijn; 
 • het verstrekken van richtlijnen;
 • het aanbieden van onderwijs;
 • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;
 • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen ketenpartners die betrokken zijn bij de antistollingszorg;
 • het geven van voorlichting; 
 • het adviseren over antistollingszorg van de overheid en organisaties of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheidszorg;
 • het toepassen en volgen van alle overige wettige middelen;
 • accreditatie als eis te stellen voor het lidmaatschap conform tenminste de FNT-Veldnorm. 

Bekijk hier de statuten en het huishoudelijk reglement van de FNT.

Sinds 1 januari 2021 zijn ANBI's verplicht om voor publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren. Hier kunt u het standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen van de FNT inzien.