Annuleringsvoorwaarden

FNT cursussen

 

Als cursist weet je dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden. Daarom heeft de FNT een annuleringsregeling die geldt bij inschrijving voor cursussen.

 

Annulering en kosten

Kosteloos annuleren voor een FNT cursus kan tot veertien dagen voor aanvang van de cursus.

De annulering kan alleen schriftelijk (per mail) worden gedaan via fnt@fnt.nl.

 

Indien een cursus later dan veertien dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, dan zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

¡     Bij annulering tot een week voor aanvang van de cursus wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

¡     Bij annulering binnen een week tot en met de dag voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

¡     Bij annulering op de dag van de cursus zelf wordt 35% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Dat geldt ook in geval van no-show.

¡     Anderszins, als er nadrukkelijk andere annuleringsvoorwaarden zijn vermeld[1].

 

Vervanging

Indien een deelnemer verhinderd is, kan een andere deelnemer (van dezelfde organisatie) zijn/haar  plaats innemen. Dit dient van tevoren met de FNT schriftelijk (via e-mail) te worden afgestemd.     

Het oorspronkelijk geboekte arrangement gaat over op de nieuwe cursist. Hier zijn in principe geen kosten aan verbonden.

 

Annulering door de FNT

FNT behoudt zich het recht voor om tot zeven dagen voor aanvang van de cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname. Of er sprake is van onvoldoende deelname is ter beoordeling van de FNT en verschilt per cursus, omdat dit mede afhankelijk is van de cursuskosten evenals de benodigde interactie tussen de cursisten onderling en met docent(en).

 

CERTIFICAAT

Om in aanmerking te komen voor – indien van toepassing – het certificaat van deelname en/of accreditatiepunten dient de cursusdeelnemer de gehele cursus te hebben bijgewoond. Gedeeltelijke afwezigheid kan slechts bij hoge uitzondering en om zeer dringende redenen worden toegestaan na voorafgaand overleg met de cursusleider en de organisatie.[1] Zo ook in het geval van de Applicatiecursus; daarvoor geldt dat bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de cursus geen restitutie meer mogelijk (dit geldt ook in geval van no-show).