cursus doseeradviseur

Volgende cursus Doseeradviseur wordt op woensdag 17 mei georganiseerd in Berghotel te Amersfoort.

Het examen staat gepland op woensdag 31 mei.

Aanmelden via fnt@fnt.nl

 

Algemene informatie:

Doelgroep:

alleen voor die medewerkers van trombosediensten die de functie doseeradviseur gaan bekleden

Vorm:

cursus op locatie

Inhoud:

ochtend: Theoretisch deel:
- Normale en afwijkende hemostase
- Antistollingsbehandeling met name met vitamine K-antagonisten
middag: Praktisch deel: Vaststellen van de dosering van de vitamine K-antagonisten aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Docent: Jolijn Veerman
Duur: één dag
Toelatingseis: certificaat Vervolgcursus AMTD
Voorbereiding: doornemen van cursusmateriaal dat van tevoren wordt toegestuurd

Kosten:

werkelijke kosten locatie, docent en examen op nacalculatie. Gemiddeld ca. € 300 - € 350

Examen: online via Leernetwerk Menskracht 7
Diploma: ja
Herkansing mogelijk: ja, eenmaal. Daarna cursus opnieuw volgen

 

Examenreglement