cursus doseeradviseur

8 februari 2023 wordt de cursus opnieuw georganiseerd.

Aanmeldingen graag via fnt@fnt.nl

Algemene informatie:

Doelgroep:

alleen voor die medewerkers van trombosediensten die de functie doseeradviseur gaan bekleden

Vorm:

cursus op locatie

Inhoud:

Ochtend: Theoretisch deel:
- Normale en afwijkende hemostase
- Antistollingsbehandeling met name met vitamine K-antagonisten
Middag: Praktisch deel: Vaststellen van de dosering van de vitamine K-antagonisten aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Docent: Jolijn Veerman
Duur: één dag
Toelatingseis: Diploma AMTD vervolgcursus
Voorbereiding: geen

Kosten:

Werkelijke kosten locatie, docent en examen op nacalculatie. Gemiddeld ca. € 300 - € 350

Examen: online via Leernetwerk Menskracht 7
Diploma: ja
Herkansing mogelijk: ja, eenmaal. Daarna cursus opnieuw volgen

 

Examenreglement