Cursus Doseeradviseur

De volgende cursus wordt georganiseerd op woensdag 22 mei 2024

Het (online) oefenmoment vindt plaats op donderdag 30 mei , 11:00-12:00 uur
Het (online) examen: donderdag 6 juni, 11:00- 13:30 uur.

Aanmelden kan via fnt@fnt.nl met vermelding van voorletters, voornaam, geboortenaam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, e-mailadres en bedrijfsnaam.

Let op! Voorwaarde voor het deelname van de cursus is het behalen van diploma AMTD vervolg, en het doornemen van de lesstof (dat ong. 6 weken voor de cursusdag door FNT wordt verstuurd). 

 3 weken voor de lesdag wordt de inschrijving gesloten.

 

Algemene informatie:

Doelgroep:

alleen voor die medewerkers van trombosediensten die de functie doseeradviseur gaan bekleden

Vorm:

cursus op locatie

Inhoud:

ochtend: Theoretisch deel:
- Normale en afwijkende hemostase
- Antistollingsbehandeling met name met vitamine K-antagonisten
middag: Praktisch deel: Vaststellen van de dosering van de vitamine K-antagonisten aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Docent: Jolijn Veerman
Duur: één dag
Toelatingseis: certificaat Vervolgcursus AMTD
Voorbereiding: doornemen van cursusmateriaal dat van tevoren wordt toegestuurd

Kosten:

werkelijke kosten locatie, docent en examen op nacalculatie. Gemiddeld ca. € 300 - € 350

Examen: online via Leernetwerk Menskracht 7
Diploma: ja
Herkansing mogelijk: ja, eenmaal. Daarna cursus opnieuw volgen

 

Examenreglement

Annuleringsvoorwaarden onder kopje Scholing