Cursus Doseeradviseur

De volgende cursus vindt plaatst op woensdag 8 november 2023. 

Aanmelden via fnt.nl

Examen: donderdag 23 november, 09.00 uur mogelijkheid om in te loggen, 10.00 uur start examen, 12.30 uur einde examen

 

Algemene informatie:

Doelgroep:

alleen voor die medewerkers van trombosediensten die de functie doseeradviseur gaan bekleden

Vorm:

cursus op locatie

Inhoud:

ochtend: Theoretisch deel:
- Normale en afwijkende hemostase
- Antistollingsbehandeling met name met vitamine K-antagonisten
middag: Praktisch deel: Vaststellen van de dosering van de vitamine K-antagonisten aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Docent: Jolijn Veerman
Duur: één dag
Toelatingseis: certificaat Vervolgcursus AMTD
Voorbereiding: doornemen van cursusmateriaal dat van tevoren wordt toegestuurd

Kosten:

werkelijke kosten locatie, docent en examen op nacalculatie. Gemiddeld ca. € 300 - € 350

Examen: online via Leernetwerk Menskracht 7
Diploma: ja
Herkansing mogelijk: ja, eenmaal. Daarna cursus opnieuw volgen

 

Examenreglement