wat doet een trombosedienst

Aanmelding

Antistollingsmedicijnen worden voorgeschreven door een arts. Dat gebeurt als er een kans bestaat op trombose. Het is belangrijk trombose te voorkomen omdat er bij trombose ongewenste bloedstolsels in de bloedvaten ontstaan. Om trombose te voorkomen worden verschillende medicijnen gebruikt die ook verschillend werken. Wanneer er zogenaamde vitamine K-remmers worden voorgeschreven dan is het nodig regelmatig het bloed te controleren. Dit gebeurt bij de trombosedienst en de arts meldt de patiënt daarvoor aan.

Bloedafname en bepaling van de INR

De bloedcontrole is nodig om de hoeveelheid medicijnen te bepalen voor de komende periode. De patiënt kan zelf een zogenaamde INR bepalen (zelfmeten) en ook zelf het nieuwe medicatieschema vaststellen (zelfdoseren). INR is de afkorting van International Normalized Ratio. Hiervoor volgt de patiënt een cursus bij de trombosedienst. De patiënt leert bloed af te nemen door middel van de vingerprik, krijgt instructies over de INR-bepaling en leert eventueel hoe het nieuwe medicatieschema vast te stellen voor de komende periode.

Wanneer de patiënt niet wil of kan zelfmeten en zelfdoseren, dan neemt een medewerker van de trombosedienst bloed af of via een prik in de vinger of uit een ader (vaak uit de arm). In het geval van de vingerprik wordt de INR direct zichtbaar op het apparaat. Het buisje bloed gaat naar een laboratorium.

Uitwisseling medische informatie

De antistolling wordt beïnvloed door tal van factoren. Bijvoorbeeld het starten en stoppen van andere medicijnen, ziekte, ziekenhuisopname, ingrepen, bloedingen. Dit is belangrijke medische informatie. De patiënt wordt gevraagd de trombosedienst altijd op de hoogte te stellen over deze zaken die van invloed kunnen zijn op de antistolling. Zowel in de situatie waarin de patiënt zelf doseert als de situatie waarin de dosering door de trombosedienst gebeurt, is deze informatie belangrijk.

Aantal tabletten

Op basis van de INR en de aanvullende medische informatie wordt vastgesteld hoeveel tabletten de komende periode moeten worden ingenomen. Ook wordt dan bepaald wanneer de volgende controle is.