Programma Medicatieoverdracht

Het doel van het landelijke programma Medicatieoverdracht is het verbeteren van overdracht van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt. Hierdoor kunnen voorschrijvers, apothekers en toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen, continuïteit van zorg leveren. Ook kan een verantwoorde risico-inschatting worden gemaakt ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.

Op de website 'Samen voor Medicatieoverdracht' kom je als zorgaanbieder, softwareleverancier en patiënt alles te weten over medicatieoverdracht. Je leest over de urgentie en het belang van medicatieoverdracht voor zorgverleners en patiënt, over de reikwijdte en impact, de implementatie-aanpak, welke partners deelnemen en hoe je kunt meedoen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wat voor impact heeft het programma op zorgprocessen? Hoeveel tijd vraagt de implementatie van zorgaanbieders, softwareleveranciers, patiënten? Antwoorden op deze vragen lees je terug in onder andere praktijkverhalen en onder FAQ's. 

Klik voor de website op: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

Het programma Medicatieoverdracht geeft sturing aan de implementatie van de Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. Deze richtlijn is in het voorjaar 2020 als kwaliteitsstandaard aangenomen. 

Klik voor de richtlijn op: Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten 

De implementatie van het hele programma wordt voorbereid en begeleid door 5 kernteams waarin alle zorgsectoren zijn vertegenwoordigd en verloopt in 10 stappen. Deze stappen zijn in onderstaand schema weergegeven. 

Voor FNT-leden: zie achter de inlog voor raadplegingen en de verschillende (voorgenomen) besluiten.