Altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht

Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Zorgverleners rondom een patiënt of cliënt hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Daardoor wordt niet altijd de juiste medicatie voorgeschreven of toegediend. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar door een juiste medicatieoverdracht.

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is leidt tot betere patiëntveiligheid en bespaart zorgverleners veel tijd. Lees er alles over op de website Samen voor Medicatieoverdracht: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl
Het programma Medicatieoverdracht geeft sturing aan de implementatie van de Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. Deze richtlijn is in het voorjaar van 2020 als kwaliteitsstandaard aangenomen: Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten 

In het Projectteam Medicatieoverdracht dat de gehele Trombosesector vertegenwoordigd voor het programma, hebben de volgende mensen zitting: Maarten Beinema, Ada de Bruijn, Henriëtte Dekker, Marian de Jong (projectleider) en Hannie Straaijer.

WEBINAR

Op 23 april is een prachtig webinar georganiseerd over de veranderingen in de werkprocessen van zorgverleners. Alle zorgsectoren en de sector Patiënt & cliënt hebben samen afspraken gemaakt over hoe ze digitaal medicatiegegevens met elkaar gaan uitwisselen. Uitgelegd wordt waarom de afspraken zijn gemaakt, hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe deze afspraken de werkprocessen in de zorg gaan veranderen.
Klik hier om het webinar te bekijken.

Aanstaande webinars:

10 september 15 uur: webinar Kennismaken met Medicatieoverdracht. Dit webinar is bedoeld voor mensen die nog weinig van het programma weten; basisinformatie.
Info en aanmelden: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/agenda/kennissessie-kennismaken-met-het-landelijk-programma-medicatieoverdracht-2024/

26 november 13 uur tot 13.50 uur: webinar Update Kickstart Medicatieoverdracht. Waar staan we met de Kickstart, wat zijn ervaringen/leerpunten, hoe gaan we verder naar de opschaling?
Info en aanmelden: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/agenda/kennissessie-update-over-kickstart-medicatieoverdracht/