Altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht

Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Zorgverleners rondom een patiënt of cliënt hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Daardoor wordt niet altijd de juiste medicatie voorgeschreven of toegediend. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar door een juiste medicatieoverdracht.  

Elektronische gegevens beter uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht beschikbaar is: de patiëntveiligheid verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd. Op de website 'Samen voor Medicatieoverdracht' kom je alles te weten over medicatieoverdracht: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl
Het programma Medicatieoverdracht geeft sturing aan de implementatie van de Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten. Deze richtlijn is in het voorjaar 2020 als kwaliteitsstandaard aangenomen: Richtlijn Medicatieoverdracht in de keten