Applicatiecursus

De laatste applicatiecursus vond plaats op vrijdag 18 november en donderdag 8 december 2022 in Fletcher hotel-restaurant De Klepperman te Hoevelaken.

Klik hier voor het programma van 8 december.

Algemene informatie:

Doelgroep: doseerartsen trombosediensten, physician assistants, huisartsen, internisten, cardiologen
Vorm: cursus op locatie
Inhoud: nieuwste medische inzichten op gebied van stolling en antistolling
Docent: dagvoorzitter vanuit FNT. Diverse sprekers uit umc’s en algemene ziekenhuizen
Toelatingseis: zie doelgroep
Voorbereiding: geen
Kosten:

kosten locatie plus docent (voorcalculatie). Voor 2022: €200 zonder diner en €240 met diner

Examen: nee
Certificaat: certificaat van deelname (bij volledige aanwezigheid)
Herkansing mogelijk: n.v.t.
Bijzonderheden: accreditatiepunten NIV (6) en NAPA (6) zijn toegekend