Applicatiecursus

Deze cursus wordt aan het einde van 2022 wederom georganiseerd. Exacte data volgen nog.

Algemene informatie:

Doelgroep: doseerartsen trombosediensten, physician assistants, huisartsen, internisten, cardiologen
Vorm: cursus op locatie
Inhoud: nieuwste medische inzichten op gebied van stolling en antistolling
Docent: dagvoorzitter vanuit FNT. Diverse sprekers uit umc’s en algemene ziekenhuizen
Toelatingseis: zie doelgroep
Voorbereiding: geen
Kosten: begrote kosten locatie plus docent (voorcalculatie). Gemiddeld ca. € 165 - €200
Examen: nee
Certificaat: Certificaat van deelname (bij volledige aanwezigheid)
Herkandsing mogelijk: n.v.t.
Bijzonderheden: Accreditatiepunten NIV en NAPA worden jaarlijks aangevraagd