Therapeutische waarden aangepast!

31 October 2015

In de Ledenvergadering van 6 oktober jl. hebben de leden van de FNT besloten zich met ingang van 1 januari 2016 te conformeren aan de internationaal gehanteerde therapeutische INR-waarden. Deze waarden zijn 2.0-3.0 voor de 1e en 2.5-3.5 voor de 2e intensiteitsgroep.

Tot op heden hanteerde de FNT afwijkende therapeutische waarden en streefgrenzen. Argumenten rond patiëntveiligheid lagen hieraan ten grondslag. Zo werd bijvoorbeeld een ondergrens van 2.5 gehanteerd om vooral te voorkómen dat de INR onder de 2.0 zou geraken.

Door internationale waarden te hanteren is het eenvoudiger de Nederlandse doseerkwaliteit te beoordelen en te vergelijken en kan ook makkelijker worden deelgenomen aan (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.