Kaders voor verantwoorde antistollingszorg

13 December 2018

DOAC’s zijn niet meer weg te denken uit het antistollingslandschap. De keerzijde hiervan is dat het huidige netwerk van de antistollingszorg uiteen dreigt te vallen. Dit biedt kansen om de antistollingszorg in Nederland te herorganiseren. In dit artikel zijn kaders besproken die als handvat kunnen worden gebruikt voor het volgen van patiënten met een DOAC.

Gezien de toenemende complexiteit van de antistollingszorg en de diverse ketenpartners is centrale regie nodig om de antistollingszorg in Nederland te heroriënteren. Met behulp van de beschreven kaders kan deze regie worden vormgegeven in een Landelijke Transmurale Afspraak Antistolling waarin de bestaande landelijke initiatieven zijn meegenomen.

https://www.ntvg.nl/artikelen/kaders-voor-verantwoorde-antistollingszorg