"Antistollingszorg verandert, trombosediensten in beweging"

24 January 2017

 

Eind 2013 heeft de FNT samen met haar leden het ‘Toekomstscenario antistollingszorg’ ontwikkeld. In dit document beschreven de trombosediensten en de FNT de ontwikkelingen binnen de antistollingszorg en de richting waarin de trombosediensten zich wilden ontwikkelen. Sinds die tijd zijn veel trombosediensten hiermee aan de slag gegaan. De samenwerking in de regio is op veel plaatsen versterkt waaruit regionale antistollingscentra of andere samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.

Drie jaar later kunnen we constateren dat de eerder geschetste ontwikkelingen volop aan de gang zijn. In 2014 verscheen de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) 2.0 die erop gericht is de regionale samenwerking te bevorderen en de antistollingszorg in de regio te structureren. De introductie van de directe orale anticoagulantia (DOACs) is na het uitkomen van de nieuwe Richtlijn Antitrombotisch beleid in 2016 duidelijk merkbaar. Op veel plaatsen is de instroom van nieuwe patiënten bij de trombosediensten verminderd en wordt een begin gemaakt met het actief overzetten van huidige patiënten op DOACs. De afname zal in 2017 nog duidelijker merkbaar zijn. Tegelijk blijven nog vele jaren grote aantallen patiënten afhankelijk van behandeling met vitamine K-antagonisten door trombosediensten. De leden van de FNT zijn volop bezig om redenen van zowel kwaliteit als continuïteit hun organisaties aan te passen aan de zich wijzigende omstandigheden.

In de afgelopen periode heeft de FNT samen met de trombosediensten gewerkt aan een actualisering van het eerder genoemde ‘Toekomstscenario’ uit 2013. Dit heeft geresulteerd in het document:
"Antistollingszorg verandert, trombosediensten in beweging". Klik hier voor dit document.