nieuws

Samenwerking

Oktober 2015

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en de Trombosedienst voor het Gooi in Hilversum gaan intensiever samenwerken met als doel een toekomstbestendig "regionaal antistollingscentrum" te vormen. Daartoe hebben zij op 31 oktober een intentieverklaring ondertekend. Lees verder...

Therapeutische waarden aangepast!

Oktober 2015

Therapeutische waarden aangepast! In de Ledenvergadering van 6 oktober jl. hebben de leden van de FNT besloten zich met ingang van 1 januari 2016 te conformeren aan de internationaal gehanteerde therapeutische INR-waarden. Deze waarden zijn 2.0-3.0 voor de 1e en 2.5-3.5 voor de 2e intensiteitsgroep. Lees verder...

Medisch contact

Oktober 2015

'Trombosediensten blijven van waarde'. Dit is de titel van het artikel dat 15 oktober verscheen in Medisch Contact, het weekblad van de KNMG. Lees verder...