nieuws

Hart, vaat en longen

12 oktober 2016

Woensdag 12 oktober, een dag vóór ‘Wereld Trombose dag’ is de uitgave ‘Hart, vaat en longen’ van de Volkskrant verschenen. In de uitgave komt onder andere het thema trombosezorg aan de orde. Lees verder...

Artikel nrc.next en NRC Handelsblad

22 augustus 2016

Op vrijdag 19 augustus is in nrc.next en NRC Handelsblad een artikel verschenen met als titel ‘Patiënt in gevaar door ruzie trombosediensten’. De partijen die in het artikel worden genoemd, TromboVitaal en Atalmedial, zijn beide al vele jaren lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De Lees verder...

NIVEL-rapport verdiepingsstudie LSKA-implementatie

1 augustus 2016

Het NIVEL heeft, in opdracht van de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingszorg en gefinancierd door de FNT, de implementatie van de Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling 2.0 (LSKA) in Groningen en Nijmegen in kaart gebracht. Lees verder...

Prestatie NPT in 2017 onder Zorgverzekeringswet

13 juli 2016

De trombosediensten en de FNT hebben bericht ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit dat de prestatie Near Patient Testing (NPT) in 2017 gewoon onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) blijft vallen. Lees verder...

Convenant getekend

2 juni 2016

Donderdag 2 juni vond bij het Ministerie van VWS de ondertekening plaats van het convenant voor de instelling van een ‘Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering’. Aan de totstandkoming van dit convenant is geruime tijd gewerkt. Lees verder...

Persbericht Atalmedial

1 juni 2016

Atalmedial introduceert als tweede trombosedienst de vingerprik voor reguliere patiënten. Lees verder...

Richtlijn Antitrombotisch beleid

4 januari 2016

Omdat vrijwel elke klinische werkende arts te maken krijgt met antitrombotische therapie is het van verstrekkend belang dat er een richtlijn Antitrombotische beleid is. Een multidisciplinaire richtlijn is onontbeerlijk voor de patiënt die met deze therapie soms meer specialismen bezoekt. Lees verder...

Nu al 12 ISO-accreditaties

17 december 2015

Het aantal FNT leden dat ISO- geaccrediteerd is groeit gestaag. In 2016 zijn er al weer twee trombosediensten ISO-geaccrediteerd. De teller staat na anderhalf jaar inmiddels op 12 leden. Lees verder...

Samenwerking

31 oktober 2015

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en de Trombosedienst voor het Gooi in Hilversum gaan intensiever samenwerken met als doel een toekomstbestendig "regionaal antistollingscentrum" te vormen. Daartoe hebben zij op 31 oktober een intentieverklaring ondertekend. Lees verder...

Therapeutische waarden aangepast!

31 oktober 2015

Therapeutische waarden aangepast! In de Ledenvergadering van 6 oktober jl. hebben de leden van de FNT besloten zich met ingang van 1 januari 2016 te conformeren aan de internationaal gehanteerde therapeutische INR-waarden. Deze waarden zijn 2.0-3.0 voor de 1e en 2.5-3.5 voor de 2e intensiteitsgroep. Lees verder...