Revisie van richtlijn 'Melden van ernstige bijwerkingen van Vitamine K-antagonisten door Nederlandse trombosediensten bij Lareb'

De richtlijn ‘Melden van ernstige bijwerkingen van Vitamine K-antagonisten door de Nederlandse trombosediensten bij Lareb’ (mei 2009) is vanaf 16 oktober 2018 van de website gehaald omdat deze niet meer voldoet. In deze richtlijn wordt onder een ernstige bijwerking van VKA behandeling een ernstige complicatie (bloeding of trombo-embolie) verstaan. Er is overleg geweest met afgevaardigden van de FNT en Lareb en daarbij is besloten dat vanuit Lareb, in overleg met de FNT, een nieuwe richtlijn wordt geschreven. Zodra deze gereed is, zal deze op de FNT website worden gepubliceerd.

Let wel, het blijft onverminderd van belang dat interacties met en bijwerkingen van VKA aan Lareb gemeld worden. Lareb verzorgt het doormelden naar de Commissie Interacterende Medicatie Cumarines.