VKA-interacties

Op deze pagina treft u de 'Standaard afhandeling VKA-interacties' aan. VKA is de afkorting voor Vitamine K-antagonisten. Deze standaard is een tabel die is samengesteld in samenwerking tussen de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie en de Stichting Health Base.

BEKIJK DE VERANTWOORDING

Wat is er te vinden in de Interactietabel?

In de tabel staan alle medicijnen waarvan een interactie met VKA bekend is of vermoed wordt. De voorschrijvend arts vindt hier, als er sprake kan zijn van een interactie, informatie over de te nemen actie.

Disclaimer:

Let op: Ook niet in de Standaard opgenomen geneesmiddelen kunnen tot ontregeling van de instelling van de antistolling leiden bijvoorbeeld om de volgende redenen:

  • Een interactie is (nog) niet bekend
  • Patiënt-gerelateerde factoren zoals co-medicatie of co-morbiditeit, ontregelen op indirecte wijze de antistolling
  • Het betreft een buitenlands medicijn (zgn. parallelle import); buitenlandse spécialité namen zijn niet opgenomen in het register van de Standaard

Het bovenstaande impliceert dat “niet opgenomen” niet hetzelfde is als “geen interactie”. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de standaard is opgesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en eventuele gevolgen c.q. schade van haar gebruik worden aanvaard.

Disclaimer:

Let op: ook niet in de Standaard opgenomen geneesmiddelen kunnen tot ontregeling van de instelling van de antistolling leiden bijvoorbeeld om de volgende redenen:

  • een interactie is (nog) niet bekend
  • patiënt-gerelateerde factoren zoals co-medicatie of co-morbiditeit, ontregelen op indirecte wijze de antistolling
  • het betreft een buitenlands medicijn (zgn. parallelle import); buitenlandse spécialité namen zijn niet opgenomen in het register van de Standaard

Het bovenstaande impliceert dat “niet opgenomen” niet hetzelfde is als “geen interactie”. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee de standaard is opgesteld, kan geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en eventuele gevolgen c.q. schade van haar gebruik worden aanvaard.