Samenwerking

31 October 2015

De Trombosedienst van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en de Trombosedienst voor het Gooi in Hilversum gaan intensiever samenwerken met als doel een toekomstbestendig "regionaal antistollingscentrum" te vormen. Daartoe hebben zij op 31 oktober een intentieverklaring ondertekend.

Samen sterker en nog beter

De samenwerking moet met name leiden tot een betere afstemming van de antistollingszorg in de regio's Amersfoort en het Gooi. Dit wordt bereikt door eenduidige behandelprotocollen en eenduidige afspraken van de trombosediensten met de medisch specialisten, huisartsen, tandartsen, apothekers en de academische ziekenhuizen. Het doel is te komen tot een nog betere zorg rond preventie en behandeling van patiënten met trombose in de regio. Uitwisseling van kennis en kunde leidt tot deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen. Innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden sneller en adequater opgepakt, omdat de trombosediensten samen sterker zijn en daadkrachtiger kunnen optreden.
Voor de trombosepatiënt wijzigt er in de praktische zin nog niets. Bij toekomstige veranderingen en nieuwe ontwikkelingen worden patiënten uiteraard tijdig geïnformeerd.

De Trombosedienst in Amersfoort is onderdeel van Meander Medisch Centrum, de Trombosedienst voor het Gooi is een zelfstandige stichting. Beide partners zijn vergelijkbaar qua omvang en werkzaamheden. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens de open dag van de Trombosedienst voor het Gooi, die tevens haar 50-jarig jubileum vierde.

Foto

Staand: Mw. Peters-Voskuilen, Dhr. Vlak, Mw. van Wijnen, Mw. Van Holten-Verzantvoort
Zittend: Dhr. Fijnheer, Mw. Van Dolder