Qualicor 3e accrediterende instantie

10 October 2023

Op 5 oktober jl. heeft de FNT Ledenvergadering ingestemd met het voorstel om Qualicor als accrediterende/ certificerende instantie voor trombosediensten naast Raad voor Accreditatie en KIWA toe te voegen aan haar palet.

Op verzoek van de trombosedienst van het Zuyderland ziekenhuis te Heerlen is in overleg met de FNT in 2022 een pilot gestart met Qualicor. Qualicor verzorgde al de accreditatie voor diverse ziekenhuis-onderdelen. Zuyderland, Qualicor en de FNT hebben samen gezocht hoe de verschillende audits op een efficiënte manier bij elkaar konden worden gebracht. Alle partijen waren tevreden met de manier waarop dit is verlopen en met het uiteindelijke resultaat. De evaluatie was positief en heeft geleid tot een voorstel aan de Ledenvergadering. Deze heeft daar unaniem mee ingestemd waardoor alle trombosediensten vanaf nu de route van Qualicor kunnen benutten voor hun accreditatie / certificering. Een mooi resultaat.