Prestatie NPT in 2017 onder Zorgverzekeringswet

13 July 2016

De trombosediensten en de FNT hebben bericht ontvangen van de Nederlandse Zorgautoriteit dat de prestatie Near Patient Testing (NPT) in 2017 gewoon onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) blijft vallen. Trombosediensten mogen deze prestatie dus onder de Zvw declareren en zorgverzekeraars mogen deze prestatie in 2017 vergoeden als verzekerde zorg waarop ingevolge de Zvw aanspraak bestaat. Dit betekent dat er geen enkele belemmering meer is voor de trombosediensten en de zorgverzekeraars om hierover contractafspraken te maken voor het jaar 2017.

De brief van de NZa over dit onderwerp treft u hier aan.