Overhandiging petitie aan vaste Kamercommissie voor VWS

25 June 2019

 

Petitie Tweede Kamer 25 juni 2019

Foto Dirk Hol
Op de foto vier leden van de Vaste Commissie voor VWS: (v.l.n.r.) Rens Raemakers (D66), Henk van Gerven (SP), Arno Rutte (VVD) en Simon Geleijnse (50Plus). Zij worden geflankeerd door de delegatie van de FNT: Marieke Kruip (bestuurslid), Hugo ten Cate (voorzitter) en Norbert Groenewegen (directeur)

 

In de op 25 juni 2019 aan de leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden petitie schetst de FNT een aantal ontwikkelingen. Er is een groot maatschappelijk belang om goede en veilige antistollingszorg te bieden die toegankelijk en betaalbaar is en blijft voor honderdduizenden trombosepatiënten. De FNT doet daarom een nadrukkelijk beroep op de leden van de Vaste commissie om dit te waarborgen.

De behandeling en preventie van trombose is de laatste jaren voor de meeste patiënten aanzienlijk overzichtelijker en patiëntvriendelijker geworden. Dit komt door de introductie van een nieuwe generatie medicijnen, de Directe Orale Anticoagulantia (DOAC’s). Deze positieve ontwikkeling heeft forse gevolgen voor de rol en positie van trombosediensten en daarmee voor enkele honderdduizenden patiënten.

Trombosediensten begeleiden sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw patiënten in het gebruik van de zgn. vitamine K-antagonisten (VKA’s). De introductie van de nieuwe geneesmiddelen heeft geleid tot een grote verschuiving van VKA’s naar DOAC’s. Inmiddels is een kwart van de 470.000 VKA-patiënten overgestapt op DOAC’s. Dit heeft enorme consequenties voor de bedrijfsvoering van de trombosediensten. De bedrijfsvoering wordt daarnaast ook beïnvloed door de invoering van het systeem van prestatiebekostiging en de introductie van nieuwe of geactualiseerde richtlijnen zoals de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Om de kwaliteit van de antistollingszorg voor de vele patiënten die op VKA’s blijven aangewezen op peil te houden hebben de leden van de FNT een beweging in gang gezet die is gericht op het ontwikkelen van ‘Regionale antistollingsorganisaties’ met een fijnmazig netwerk voor de contacten met patiënten. Dit biedt naar de mening van de FNT en haar leden de beste garanties om het hoge niveau van antistollingszorg ook in de toekomst vast te houden. Deze transformatie zal de komende (3-5) jaren zijn beslag krijgen.

Dit is een ingrijpend veranderproces waarin naast de trombosediensten veel partijen een rol hebben. Zorgverzekeraars moeten de kwaliteit van de antistollingszorg leidend laten zijn. Dat betekent dat zij de beweging niet overhaast moeten afdwingen en in hun inkoopbeleid een congruent gedrag moeten vertonen. Daarnaast zullen zij de komende jaren enige vorm van transitiemiddelen moeten inzetten.
De NZa moet waarborgen dat de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de zorg voldoende gewaarborgd blijft tijdens de transitie.
Het Ministerie van VWS dient dit transitieproces te faciliteren door voldoende middelen beschikbaar te stellen.