Nu al 12 ISO-accreditaties

17 December 2015

Het aantal FNT leden dat ISO- geaccrediteerd is groeit gestaag. In 2016 zijn er al weer twee trombosediensten ISO-geaccrediteerd. De teller staat na anderhalf jaar inmiddels op 12 leden.

Op de website van de Raad voor Accreditatie (RvA) staat: Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. En dat laatste is wat de FNT en haar leden belangrijk vinden. Patiënten en overige stakeholders moeten trombosediensten kunnen vertrouwen in de werkzaamheden en diensten die worden geleverd. Niet voor niets is accreditatie dan ook een van de lidmaatschapscriteria voor de FNT.

De Trombosedienst Delft is de eerste zelfstandige trombosedienst die onlangs volgens de ISO-norm werd geaccrediteerd. Eerder waren al trombosediensten volgens deze norm geaccrediteerd maar deze waren dan onderdeel van een groter laboratorium. Vóór de ISO-accreditatie was CCKL (Coördinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de Gezondheidszorg (CCKL)) de norm. De meeste FNT-leden bevinden zich in een transitiefase van deze CCKL-norm naar de ISO-norm. De CCKL is sinds 2008 onderdeel van de Raad voor Accreditatie als Unit Zorg.