NIVEL-rapport verdiepingsstudie LSKA-implementatie

1 August 2016

Het NIVEL heeft, in opdracht van de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingszorg en gefinancierd door de FNT, de implementatie van de Landelijke Standaard Keten Antistollingsbehandeling 2.0 (LSKA) in Groningen en Nijmegen in kaart gebracht. Met name de twee aanbevelingen die in de LSKA zijn genoemd te weten de implementatie van structurele transmurale samenwerkingsverbanden, zoals een regiotafel, en de implementatie van een regionaal antistollingscentrum & expertisecentrum werden nader onderzocht.

Uit deze verdiepingsstudie volgt een zeven-aantal aanbevelingen voor regio’s die aan de slag gaan met de LSKA 2.0-implementatie. Daarnaast worden concrete handvatten geboden voor zorgaanbieders die de implementatie willen oppakken.

Klik hier voor het rapport.