Motie aangenomen n.a.v. brief Patiëntfederatie met steun van FNT

3 July 2023

Goede en betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan kwaliteit en continuïteit van zorg en aan kwaliteit van leven van mensen. Een brief met oproep van de Patientenfederatie werd door veel organisaties ondertekend waaronder de FNT.De oproep betreft een verzoek om de minister te vragen om zo snel mogelijk een analyse te maken van ervaren belemmeringen en mogelijke risico’s voor de kwaliteit van zorg van het huidige toestemmingssysteem bij medicatieoverdracht in vergelijking met een eventueel toekomstig geen-bezwaarsysteem? En op basis hiervan voorstellen te doen waarmee op termijn ook een opt-out voor medicatieoverdracht mogelijk gemaakt kan worden.

Klik hier voor de brief.