Margriet Piersma gepromoveerd

13 June 2022

Op maandag 16 mei heeft Margriet Piersma met succes haar proefschrift ‘Opportunities for improving anticoagulation care’ verdedigd. 

Margriet, voormalig directeur van Trombosedienst Certe te Groningen, is jarenlang bestuurslid geweest van de FNT. Haar focus lag altijd op het verbeteren van de antistollingsbehandeling en de daarbij horende belangrijke (keten) samenwerkingsprocessen. 

Namens de FNT willen we dr. Margriet Piersma van harte feliciteren met het verkrijgen van deze prachtige titel.

Op 24 juni zal aansluitend aan de FNT-ledenvergadering een mini-symposium worden georganiseerd in samenwerking met Margriet om een aantal thema's uit haar proefschrift met elkaar te bediscussiëren.