LTA Antistollingszorg online

17 August 2020

De LTA antistollingszorg geeft richting aan de samenwerking tussen de medisch specialist, huisarts, trombosedienst, openbaar apotheker, ziekenhuisapotheker, specialist ouderengeneeskunde en mondzorgverleners. LTA antistollingszorg gaat over afspraken zoals: verwijzing en terug verwijzing tussen de eerste en tweede lijn, taakverdeling, afstemmen periprocedureel beleid, onderlinge afstemming en voorlichting aan de patiënt. De focus ligt daarbij op orale anticoagulantia (DOAC of VKA).

De Nederlandse Internisten Vereniging is als houder van deze LTA de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit. Klik op https://lta-antistollingszorg.nl/ voor de LTA of kijk onder 'notities en richtlijnen' op de pagina Kwaliteit op deze website.