Jordanprijs voor Hugo ten Cate

11 December 2020

Op vrijdag 11 december 2020 heeft scheidend voorzitter van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), prof. dr. H (Hugo) ten Cate, tijdens de algemene Ledenvergadering te Hoevelaken, de Jordanpenning uitgereikt gekregen.

De Jordanpenning wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de FNT en de antistollingszorg in Nederland. De penning is vernoemd naar prof. Jordan, internist en oprichter van de eerste trombosedienst in Nederland. De prijs bestaat uit een plaquette van kristalglas met daarin gegraveerd de naam van de ontvanger alsmede de datum van uitreiking. In het bijna 50 jaar bestaan van de FNT is de prijs 16 keer uitgereikt.

Na drie termijnen gaf Hugo, internist-vasculair geneeskundige in het MUMC te Maastricht, de voorzitterhamer over aan Marieke Kruip. Marieke is internist-hematoloog in het Erasmus MC te Rotterdam en medisch leider van de trombosedienst van Star-shl. Marieke richtte direct het woord tot Hugo en bedankte hem voor de jarenlange inzet voor de FNT. Hugo startte als voorzitter in 2011 en op dat moment waren er nog 60 trombosediensten lid van de FNT. Anno 2020 zijn dat er nog 43. Dit illustreert de ontwikkeling bij trombosediensten gedurende de periode dat Hugo voorzitter was.

Eén van de majeure zaken die Hugo in zijn rol van FNT-voorzitter op zich heeft genomen is het vorm geven van de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. Hij was voorzitter van deze Stuurgroep die heeft geleid tot de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA). Deze LSKA heeft het ketendenken binnen de antistollingswereld een enorme ‘boost’ gegeven. Tal van vertegenwoordigers van medisch-specialismen en het ministerie van VWS waren hierbij betrokken. Het geheel vond plaats in een periode waarin de Direct Orale Anticoagulantia (DOAC’s), in plaats van de Vitamine K-Antagonisten (VKA’s) die trombosediensten doseren, als preferente antistollingsmedicatie werden aangemerkt. En dat heeft de organisatie van de antistollingszorg in het algemeen maar vooral ook voor trombosediensten, fundamenteel veranderd.

De LSKA was weer de aanjager voor de totstandkoming van de Landelijke Transmurale Afspraak Antistolling (LTA). In deze LTA heeft Hugo vooral de antistollingsbehandeling vanuit het perspectief van de VKA’s en daarmee die van de trombosediensten behartigt. Zowel de LSKA als de LTA zijn belangrijke documenten voor de antistollingsbehandeling in Nederland.

Enthousiast heeft Hugo binnen de FNT ook het Wetenschappelijk Onderzoek een plek gegeven. Het uitvoeren van met name toegepast onderzoek, wat hij een zeer warm hart toedraagt, door de FNT is daarmee een feit geworden. Hiermee is een belangrijke stap gezet om vanuit de praktijk de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland continue te kunnen verbeteren.

Op de jaarlijkse FNT nascholingsdag voor alle trombosedienstdienstmedewerkers in Nederland vertelde Hugo altijd gedreven over de ontwikkelingen in de antistollingszorg en de consequenties daarvan voor de toekomst. Hij benadrukte daar voor een duizendkoppig publiek telkens weer het belang van het meedenken over en het participeren in de ontwikkelingen door iedereen!

De boodschap bood het grote publiek altijd een positief perspectief.

Op al deze momenten en op al deze verschillende wijzen heeft Hugo op de voor hem kenmerkende rustige, vriendelijke wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de antistollingszorg in Nederland. Met de overhandiging van de Jordanprijs heeft het FNT-bestuur Hugo bedankt voor al zijn inspanningen.