Jordanprijs voor Henk Adriaansen

8 February 2018

foto: Erik Wardekker fotografie

Op donderdag 8 februari 2018, heeft de voorzitter van het bestuur van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, prof. dr. H. (Hugo) ten Cate, tijdens de algemene Ledenvergadering te Hoevelaken, de Jordanpenning uitgereikt aan dr. H.J. (Henk) Adriaansen. Henk Adriaansen is klinisch chemicus bij Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen en is daar tevens medisch manager van de trombosedienst.

De Jordanpenning wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. De penning is vernoemd naar prof. Jordan, internist en oprichter van de eerste trombosedienst in Nederland. De prijs bestaat uit een kristallen plaquette met daarin gegraveerd de naam van de ontvanger alsmede de datum van uitreiking.

De voorzitter memoreerde de activiteiten die hebben geleid tot dit besluit van het bestuur. Allereerst heeft Henk drie termijnen, totaal negen jaar, een bestuursfunctie bij de FNT ingevuld. Een zelfde periode heeft hij de cursus Train de Trainer voor de FNT tot 2017 verzorgd. Een cursus die trombosedienstmedewerkers opleidt tot het kunnen trainen van patiënten ten behoeve van het zelfmeten en het zelfdoseren. Daarnaast maakt Henk nog steeds deel uit van de Commissie Standaardisering Medisch handelen die verantwoordelijk is voor de ‘Kunst van het Doseren’. Dit boekwerk is de ‘State of the art’ in Nederland voor het doseren van patiënten die vitamine K-antagonisten gebruiken. Vanwege zijn brede kennis van zaken wordt Henk ook regelmatig gevraagd een presentatie te verzorgen tijdens de jaarlijkse landelijke nascholingsdag.  Nooit wordt die vraag tevergeefs gesteld.

Maar bovenal wordt Henk gezien als de ‘geestelijk vader’ van de Samenvatting Medische Jaarverslagen FNT. Henk heeft 17 jaar de verantwoordelijkheid voor deze jaarlijkse uitgave op zich genomen inclusief de presentatie van resultaten tijdens de FNT Ledenvergaderingen. Hierbij schroomde Henk niet de vinger op zere plekken te leggen en aandacht te vragen voor specifieke issues zoals bijvoorbeeld de registratie van complicaties of de betere scores van fenprocoumon ten opzichte van acenocoumarol. De analyse en interpretatie van alle data is een behoorlijke klus en de FNT is Henk bijzonder erkentelijk dat hij deze taak zo veel jaren heeft willen verzorgen.

Naast dit indrukwekkend activiteitenrelaas is Henk ook gewoon een enthousiast, empathisch, betrokken en vriendelijke persoonlijkheid. Dat dit werd ondersteund door alle aanwezige leden bleek uit het warme applaus dat Henk ten deel viel na de lovende woorden van de voorzitter.