Jordanprijs voor Angelique van Holten en Margriet Piersma

8 October 2019

foto: Erik Wardekker en Stefan van Dorrestein

 

Jordanprijs voor Angelique van Holten en Margriet Piersma

Op dinsdag 8 oktober 2019 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) door prof. dr. Hugo ten Cate de Jordanpenning uitgereikt aan dr. A.T.M. (Angelique) van Holten-Verzantvoort en drs. G. (Margriet) Piersma-Wichers.

Angelique van Holten is internist en doseerarts bij de Trombosedienst voor het Gooi te Hilversum en medisch leider van de trombosedienst Franciscus Gasthuis & Vlietland te Schiedam.
Margriet Piersma is internist en medisch leider van Certe Trombosedienst te Groningen.

De Jordanpenning wordt uitgereikt aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de FNT. De penning is vernoemd naar prof. Jordan, internist en oprichter van de eerste trombosedienst in Nederland. De prijs bestaat uit een kristallen plaquette met daarin gegraveerd de naam van de ontvanger alsmede de datum van uitreiking.

De voorzitter zoemde in op alle activiteiten die door deze twee prominente FNT-leden zijn ondernomen en die hebben geleid tot deze besluiten van het bestuur.

Angelique van Holten is voor de FNT het boegbeeld, de expert en de communicator wat betreft de Richtlijn Medicatieoverdracht en de implementatie ervan. Angelique behartigt al ruim 10 jaar met veel kennis en inzet de belangen van de trombosediensten en haar patiënten bij dit thema.

Naast haar inzet voor de eerdergenoemde Richtlijn maakte Angelique drie termijnen deel uit van het FNT-bestuur en is zij gedurende 13 jaar voorzitter geweest van de Commissie Interacterende Medicatie cumarines. Ook heeft Angelique vele jaren als auditor voor de Raad voor Accreditatie een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de antistollingszorg in Nederland. Angelique was in haar bestuurderstijd als één van de eersten betrokken bij de oprichting van de Projectgroep keten Antistolling wat uiteindelijk heeft geleid tot de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA).

Daarnaast heeft de FNT altijd op vele terreinen een beroep kunnen doen op Angelique:  de landelijke  Nascholingsdag, de Applicatiecursus, een patiëntenvraag, Angelique is altijd bereid en bereikbaar om dit op te pakken. Zij doet dit op een voor haar kenmerkende manier, grondig en gedetailleerd.

Margriet Piersma heeft een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Met veel inzet en toewijding heeft zij zich gericht op het thema ‘Ketenzorg’. Vanaf het begin stelde zij zich open voor de nieuwe ontwikkelingen en heeft Certe Trombosedienst de regiotafel vorm gegeven die resulteerde in een groot samenwerkingsverband in het Noorden. De wijze waarop Margriet dit heeft georganiseerd en uitgedragen dient voor veel andere organisaties in Nederland als voorbeeld. Daarbij was zij altijd bereid kennis te delen met collega’s.

Margriet heeft drie termijnen een bestuursfunctie bij de FNT ingevuld en zij maakt inmiddels ruim 10 jaar deel uit van de Commissie Standaardisering Medisch handelen. Deze commissie is verantwoordelijk voor de ‘Kunst van het Doseren’, de ‘state-of-the-art’ voor de antistollingsbehandeling met VKA's.

Margriet heeft verder regelmatig bijdragen geleverd aan de Applicatiecursus en aan de landelijke Nascholingsdag. Het woord ‘weegschaal’ is onlosmakelijk verbonden met Margriet, waarbij zij op enthousiaste wijze het delicate evenwicht tussen trombo-embolische complicaties en bloedingscomplicaties benadrukt. In de loop der jaren heeft Margriet deel uitgemaakt van wat  tegenwoordig de Klankbordgroep van de Cliëntenraad is, was ze lid van de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift van de FNT en heeft zij actief bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe KIMO-richtlijn ter vervanging van de oude ACTA Richtlijn.

De FNT drukt met de toekenning van de Jordanpenning aan Angelique en Margriet haar waardering uit voor alles wat zij hebben gedaan voor de antistollingszorg in Nederland en voor de FNT in het bijzonder.