Jaarverslagen 2023 beschikbaar

18 June 2024

Vandaag zijn in de Ledenvergadering het Algemeen Jaarverslag en de Samenvatting Medische Jaarverslagen 2023 besproken en geaccordeerd en graag bieden wij u inzage in hetgeen het afgelopen jaar is gebeurd. Op de website onder het tabblad 'Algemeen' treft u onder 'Jaarverslagen' het geintegreerde Algemene Jaarverslag 2023 aan. U leest hier wat er zoal gepasseerd is en hoe de ontwikkelingen zijn wat betreft bijvoorbeeld de patientaantallen en de kwaliteit van behandeling vanuit verschillende perspectieven.

Ook is het mogelijk de Samenvatting Medische Jaarverslagen in zijn geheel te bekijken; dat wil zeggen inclusief de diverse tabellen met de data per trombosedienst.

Mocht u vragen hebben over de inhoud dan vernemen wij die graag via fnt@fnt.nl