Jaap Seelig gepromoveerd!

9 June 2022

Op woensdag 8 juni jl. is Jaap Seelig in de aula van de universiteit te Maastricht gepromoveerd tot doctor na de verdediging van zijn proefschrift ‘Quality of contemporary anticoagulation management in atrial fibrillation’.

In zijn toelichting, of lekenpraatje, memoreerde Jaap aan het goede en vele werk dat de trombosediensten verrichten en bedankte hij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten voor de financiering die het onderzoek Dutch-AF mogelijk maakte. Ook de co-promotor Martin Hemels dankte in zijn speech, waarin hij Jaap feliciteerde met het mooie proefschrift, voor de ondersteuning van de FNT.

Bijgaand twee afbeeldingen van de promotieplechtigheid.

Jaap tijdens zijn verdedediging  Martin Hemels tijdens sijn speech