Hart, vaat en longen

12 October 2016

Woensdag 12 oktober, een dag vóór ‘Wereld Trombose dag’ is de uitgave ‘Hart, vaat en longen’ van de Volkskrant verschenen. In de uitgave komt onder andere het thema trombosezorg aan de orde.
FNT voorzitter prof.dr. Hugo ten Cate opent het thema met een weergave van de huidige ontwikkelingen die plaatsvinden bij trombosediensten. De organisaties zijn in beweging en dat is te lezen in de bijdragen van Heidi van den Brink en Melchior Nierman resp. directeur van de trombosedienst te Rotterdam en medisch leider van de trombosedienst te Amsterdam. De organisaties veranderen want de zorg verandert. Peter Kamsteeg, Saskia Middeldorp, Marieke Kruip en Freek Verheugt geven eveneens hun visie op de veranderingen die gaande zijn.

Nieuwe medicatie en de behoefte aan meer zelfredzaamheid bij patiënten nopen tot een heroriëntatie op de diverse rollen en verantwoordelijkheden bij ketenpartners in de gehele transmurale keten van antistollingszorg.

Kortom, de antistollingszorg is in beweging. Lees de verhalen op het kennisplatform van Mijn Gezondheidsgids via: https://www.mijngezondheidsgids.nl/hart-vaat-en-longen-oktober-2016/