Groeiend aantal trombosediensten met accreditatie of certificering

24 August 2017

Op 30 juli 2014 ontving de eerste trombosedienst in Nederland de accreditatie op basis van de Internationale ISO norm. Het was de trombosedienst NoordWest Veluwe van het St. Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk. Drie jaar later beschikken er van de 53 FNT leden inmiddels 26 over het ISO-accreditaat dat wordt afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA heeft als primaire taak te verifiëren dat instellingen die actief zijn op het gebied van laboratoriumtesten, inspecteren, kalibreren en certificeren, aan accreditatienormen voldoen. Zij gebruikt hiervoor internationale (ISO) en Europese Normen (EN-normen). Sinds 1 januari 2008 is CCKL, de organisatie voor accreditatie van medische laboratoria, gefuseerd met deze Raad voor Accreditatie. De trombosediensten bevinden zich daardoor voor de accreditatie in een transitiefase van CCKL naar ISO, of hebben dit inmiddels achter de rug.
Binnen de FNT bestaat ook de mogelijkheid te kiezen voor certificering via KIWA en op 15 juli 2017 is het eerste KIWA-certificaat uitgereikt aan Trombovitaal te Amsterdam. Inmiddels is het aantal ISO-geaccrediteerde trombosediensten dus 26, is één lid gecertificeerd door KIWA en zijn nog 22 leden geaccrediteerd volgens de CCKL Praktijkrichtlijn. Vier trombosediensten zijn nog niet geaccrediteerd of gecertificeerd en hebben daarom de status van aspirant-lid of bijzonder lid.

Accreditatie of certificering is een voorwaarde voor het FNT lidmaatschap.