FNT steunt zorgbrede brief aan Tweede Kamer

5 December 2022

Zorgverleners en patiënten: brede beschikbaarheid NSAID-pijnstillers is risicovol

Eind dit jaar behandelt de Tweede Kamer een wetswijziging waardoor NSAID-pijnstillers zoals ibuprofen en diclofenac, op meer plekken verkrijgbaar worden bijvoorbeeld in supermarkten, tankstations en bouwmarkten. In een gezamenlijke brief aan minister Kuipers (VWS) wijzen veertien koepels* van apothekers, artsen, consumenten en patiënten op de vervelende bijwerkingen van deze medicijnen en op de interacties met andere geneesmiddelen. Een bredere beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s. De veertien koepels willen daarom de bredere beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers een halt toeroepen.

De geneesmiddelen kunnen al bij een kortdurend, incidenteel gebruik ernstige maagdarmklachten geven, zoals maagzweren of maagdarmbloedingen. Ook geven deze NSAID-pijnstillers een verhoogde kans op trombose, hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk en nierfalen. Daarnaast hebben deze geneesmiddelen interactie met veelgebruikte andere geneesmiddelen zoals antistollingsmiddelen, bloeddrukverlagers en antidepressiva. Voor patiënten die onder behandeling van een trombosedienst zijn, kunnen deze medicijnen de INR ontregelen. 

Eind december debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van minister Kuipers.
CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft een amendement klaarliggen om de zogeheten ‘drogist op afstand’ uit de wetswijziging te schrappen. Tegen de achtergrond van verantwoord medicijngebruik vindt zij het onbegrijpelijk dat de verkoop van deze zware zelfzorgmiddelen in supermarkten wordt toegestaan. Het Kamerlid uitte haar zorgen over het gebruik onder grote groepen kwetsbare Nederlanders, waaronder laaggeletterden, en dat mensen hun kennis van zelfzorgmedicatie overschatten terwijl ze de risico’s onderschatten. De veertien koepels roepen de Kamer op om het amendement van mevrouw Van den Berg te steunen. 

Consumentenbond, Federatie van Nederlandse Trombosediensten, Harteraad, apothekersorganisatie KNMP, verloskundigenorganisatie KNOV, huisartsenorganisaties LHV en NHG, Maag Lever Darm Stichting, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en Trombosestichting.