FNT Jaarverslag 2021

7 July 2022

Het verslag omvat het algemene deel, een samenvatting van de jaarrekening en de Samenvatting Medische Jaarverslagen. Klik hier voor het Jaarverslag.

In 2021 zijn de trombosediensten erin geslaagd de kwaliteit van zorg, uitgedrukt in Time in Therapeutic Range, uitstekend op peil te houden. In de tekst en de tabellen treft u uitgebreide kwaliteitsinformatie aan.

Het afgelopen jaar vierde de FNT haar 50-jarig bestaan. Op Wereld Trombosedag (13 oktober) zijn twee prachtige digitale evenementen georganiseerd waarin zowel werd teruggeblikt als vooruit gekeken. We kijken hier zeer positief op terug. Dat ook deze dag digitaal moest worden georganiseerd was vanzelfsprekend in een jaar dat zich kenmerkte door digitale contacten en bijeenkomsten. 

Wat betreft de implementatie van de Richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten heeft de focus gelegen op voorgenomen besluiten en de voorbereiding op subsidieaanvragen door samenwerkingsverbanden ten behoeve van deelname aan de Kickstart. Hierin zal de nieuwe standaard in de praktijk worden getest en we hopen volgend jaar de eerste ervaringen daarover te kunnen melden. 

Mocht u vragen hebben over dit Jaarverslag mail ons dan gerust via fnt@fnt.nl.