Artikel nrc.next en NRC Handelsblad

22 August 2016

Reactie FNT op artikel in nrc.next en NRC Handelsblad

Op vrijdag 19 augustus is in nrc.next en NRC Handelsblad een artikel verschenen met als titel ‘Patiënt in gevaar door ruzie trombosediensten’. De partijen die in het artikel worden genoemd, TromboVitaal en Atalmedial, zijn beide al vele jaren lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De FNT werd verrast door deze publicatie en betreurt het dat door een aantal feitelijke onjuistheden een verkeerd beeld rond de trombosezorg kan zijn ontstaan. Daarnaast betreurt de FNT het dat een verschil van mening tussen twee van haar leden over de organisatie van zorg op deze wijze de gehele trombosezorg negatief in de publiciteit brengt.

De FNT heeft als belangrijkste pijler de kwaliteit van zorg in haar statuten opgenomen. Accreditatie is daarom ook een voorwaarde voor het lidmaatschap van de FNT. TromboVitaal zit in een proces van certificering door het KIWA. Atalmedial is ISO-geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Met deze keurmerken voldoen beide aan de eisen voor kwaliteit die door de FNT worden gesteld.

De FNT is van mening dat er geen enkele reden tot ongerustheid bestaat. Het is algemeen bekend dat antistollingsbehandeling een risicovolle behandeling is maar, mits goed uitgevoerd, ook met vitamine K-antagonisten effectief en veilig is. Het is een behandeling die al decennia lang zorgvuldig wordt toegepast. Deze behandeling met Vitamine K-antagonisten wordt door alle trombosediensten, ook door Atalmedial en door TromboVitaal, begeleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norbert Groenewegen, directeur van de FNT via telefoonnummer 071 5617776 of e-mail n.groenewegen@fnt.nl.