Anouk Gulpen gepromoveerd

15 September 2022

Op vrijdag 9 september jl. heeft Anouk Gulpen, bestuurslid van de FNT, in de aula van de universiteit te Maastricht haar proefschrift ‘Direct oral anticoagulant care, focus on management and monitoring’ met goed gevolg verdedigd waardoor zij de mooie titel van doctor heeft verkregen.

De FNT feliciteert Anouk hier van harte mee. Anouk is interniste en medisch leider van drie trombosediensten (Helmond, Uden en Eindhoven) en we hopen dat zij haar kennis nog lang mag inzetten ten behoeve van de antistollingszorg.