Afscheid directeur Norbert Groenewegen

13 March 2024

Op dinsdag 12 maart heeft de FNT afscheid genomen van directeur Norbert Groenewegen na een dienstverband van bijna 11 jaar. De voorzitter van het bestuur Marieke Kruip, herinnerde in haar toespraak tijdens de Ledenvergadering aan een aantal memorabele momenten uit die achterliggende periode. Onder andere de belangrijke rol die Groenewegen heeft gespeeld binnen het Programma medicatieoverdracht. Hierdoor heeft de sector Trombosezorg een volwaardige plek gekregen in dit grote landelijke programma. Ook memorabel was het 50-jarig FNT-jubileum dat door Covid een online-event werd dat super georganiseerd was en ook een waardevol patiënt-cliënt-accent droeg. Kruip kenschetste Groenewegen als een optimistische, goed gemutste en zeer ter zake kundige collega.

Oud-voorzitter Hugo ten Cate blikte tijdens de receptie eveneens terug en prees Groenewegen vooral ook in de slag die hij heeft gemaakt wat betreft professionalisering van de organisatie. Hij overhandigde een cadeau waarin door middel van een word-cloud in de vorm van een bloeddruppel, diverse eigenschappen van Groenewegen zijn gewaardeerd door de aanwezigen.

Het bestuur, de leden en het bureau danken Norbert voor zijn inzet en wensen hem een zonnige en gezonde toekomst.