nascholingsmodules

Tijdens de tot standkoming van de LSKA heeft een werkgroep van de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling een aantal presentaties ontwikkeld over de antistollingsbehandeling. Deze presentaties kunnen vrij worden gebruikt voor nascholing. Vanuit de scholingsmatrix, waarin is opgenomen welke kennis bij welke discipline aanwezig zou moeten zijn op het gebied van de antistollingsbehandeling, zijn 3 kennisnivo’s geformuleerd.

Er is een algemene module en een module atriumfibrilleren (AF). De laatse module AF wordt momenteel geupdated. De module peri-operatief antistollingsbeleid is niet meer toegankelijk. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de LTA.

­Klik hier voor de modules

Disclaimer:

  • De presentaties zijn uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden en kan met name niet worden gebruikt ten behoeve van diagnostiek en therapie in i­ndividuele gevallen.
  • Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De FNT en de (lede­n van de) Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen of handelingen die op basis van deze presentaties worden genomen, noch voor eventuele onjuistheden in en/of onvolledigheid van die presentaties.
  • De teksten en grafische voorstellingen van deze presentaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNT of de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, tenzij die verveelvoudiging en/of openbaarmaking zonder winstoogmerk plaatsheeft voor o­pleiding of (bij)scholing van zorgverleners op het gebied van antistollingsbehandeling.