Nascholingsdag 2021

Nascholingsdag 2021 - 50 jaar FNT - Wereld Trombosedag
Hieronder treft u de opname aan van de online Nascholingsdag 2021. Deze speciale editie wegens 50 jaar FNT, is georganiseerd op woensdag 13 oktober WereldTrombosedag. 

Marieke Kruip, voorzitter FNT, start met een terugblik op 50-jaar Trombosezorg en markeert een aantal hoogtepunten in de geschiedenis van de antistollingsbehandeling. Chantal Visser vertelt daarna over haar onderzoek met betrekking tot de relatie tussen COVID en trombose waarna René Niessen de Samenvatting medische Jaarverslagen 2020 nader toelicht. Laura Faber sluit het eerste deel af met een presentatie over het 'Opnameplein'.

Na een kort muzikaal intermezzo door Patrick Nederkoorn, vertelt Henk Adriaansen over de videotraining die wordt gegeven aan mensen die willen gaan zelfmeten. Elyse Verboom, als laatste spreker, neemt ons mee naar de Cyberpoli voor kinderen; een prachtige innovatieve en interactieve website waar het thema trombose een onderdeel van is.  

Klik op de pijl voor de opname van deze nascholingsdag. Het openingsscherm staat met muziek circa 30 seconden 'open' waarna Marieke de bijeenkomst start. 

video