proefschrift ondersteuning

De FNT ondersteunt jaarlijks financieel een aantal proefschriften. U kunt hiervoor een aanvraag indienen die o.a. een inhoudsopgave bevat van uw proefschrift.
De aanvraag, gericht aan het bestuur van de FNT, kunt u sturen naar fnt@fnt.nl

Klik hier voor de procedure 'financiële ondersteuning en aanschaf proefschriften.

Gehonoreerd in 2021:

 • R. Bavalia: Management of anticoagulation in clinical practice.
 • M. Toorop: Finding a new balance: from Vitamin K Antagonists to Direct Oral Anticoagulants.
 • E. Hamulyák: Thrombophilia: Consequences in Pregnancy & Malignancy.

Gehonoreerd in 2020:

 • J. van Miert: Informed decisions about treatment with anticoagulants.
 • B. Nemeth: Venous thrombosis following lower-leg cast immobilization and knee arthroscopy: From a population-based approach to individualized therapy.
 • M. Jacobs: Anticoagulation in Atrial Fibrillation. Consideration for treatment and health economic aspects.
 • P. Notten: Ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis for the prevention of post-thrombotic syndrome.

Gehonoreerd in 2019:

 • L.J.J. Scheres: Sex, Hormones & Clots: sex-specific mechanisms and woman-specific models for risk assessment & management in thrombosis.
 • L.M. van der Pol; Improving the efficiency of the diagnostic management of pulmonary thromboembolism.
 • Y.M. Ende-Verhaar; Prediction of long-term complications of venous thromboembolism.
 • A.R. Dreijer; Antithrombotic stewardship.
 • N. Kraaijpoel; Cancer-associated venous thromboembolism; advances in diagnosis and treatment.
 • V. ten Cate; Evolving Startegies in the Prevention and Treatment of Venous Thromboembolism.