proefschrift ondersteuning

De FNT ondersteunt jaarlijks financieel een aantal proefschriften. U kunt hiervoor een aanvraag indienen die o.a. een inhoudsopgave bevat van uw proefschrift.
De aanvraag, gericht aan het bestuur van de FNT, kunt u sturen naar fnt@fnt.nl

Klik hier voor de procedure 'financiële ondersteuning en aanschaf proefschriften.

Gehonoreerd in 2019:

 • L.J.J. Scheres: Sex, Hormones & Clots: sex-specific mechanisms and woman-specific models for risk assessment & management in thrombosis.
 • L.M. van der Pol; Improving the efficiency of the diagnostic management of pulmonary thromboembolism.
 • Y.M. Ende-Verhaar; Prediction of long-term complications of venous thromboembolism.
 • A.R. Dreijer; Antithrombotic stewardship.
 • N. Kraaijpoel; Cancer-associated venous thromboembolism; advances in diagnosis and treatment.

Gehonoreerd in 2018:

 • C.E.A. Dronkers: Deep veinThrombosis, Diagnostic and prognostic challenges. 
 • H. Maagdenberg: Precision anticoagulation with vitamin K antagonists in children.
 • N. Croles: The role of antithrombotin in venous and arterial thrombosis.
 • S.J. van der Wall: Venous and arterial thrombotic complications - solutions in clinical practice.
 • M. Brekelmans: Treatment of venous thromboembolism: focus on patient characteristics and bleeding complications.

Genonoreerd in 2017:

 • M. Vries; Assessment of Bleeding Risk. Preoperatively and in the context of antiplatelet therapy
 • J. Biedermann; Optimization of monitoring and management of anticoagulant therapy
 • N. van Es; Cancer and thrombosis; improvements in strategies for prediction, diagnosis and treatment
 • R. Folkeringa; Target Specific AF management
 • N. van Rein; Risk and prevention of bleeding during anticoagulant treatment

Gehonoreerd in 2016:

 • R. Loeffen; Hypercoagulability in cardiovascular disease.
 • S. Barco; Thrombosis and anticoagulant treatment in special populations.
 • J. Timp; Risk factors and predictors for recurrent venous thrombosis.
 • Y Zuurbier; Cerebral venous thrombosis. 
 • A. Karasu; Risk factors of venous thrombosis in the elderly.
 • W. Cheung; Diagnosis, treatment and long-term effects of venous thromboembolism.