scholing

AMTD cursus 2017

De cursus heeft plaatsgevonden op 9 mei. De toets heeft plaatsvinden op 31 mei. Locatie Regardz Eenhoorn Amersfoort.
Naar het inplannen van een najaarscursus wordt op dit moment gekeken (inventarisatie onder de leden staat uit).


Train de Trainer 2017

Op 13 juni (didactische vaardigheden; gehele dag) en 14 juni (medische les; ochtend) heeft deze cursus plaatsgevonden.

Op 5 oktober vindt een 'opfriscursus' ofwel bijscholing plaats voor cursisten die deze cursus in het verleden al eens gevolgd hebben.
Duur 1 dag. Locatie: Seats2Meet te Utrecht. Nog 4 plekken beschikbaar.
Bij opgave graag voorletters, achternaam, geboortedatum, trombosedienst en persoonlijk e-mailadres vermelden.

Doseeradviseur 2017

Cursus op 14 november (gehele dag) en de toets op 1 december (ochtend). Locatie Jaarbeurs Utrecht. Aanmelden kan via fnt@fnt.nl.
Bij opgave graag voorletters, achternaam, geboortedatum, trombosedienst en persoonlijk e-mailadres vermelden. 

Cursus Intern Auditor 2016

Deze cursus heeft plaatsgevonden op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober georganiseerd i.s.m. Kerteza.
Voor 2017 wordt t.z.t. gekeken of hier opnieuw belangstelling voor is.