scholing

Doseeradviseur 2021
Online cursus: Vrijdagochtend 19 februari, plus woensdagochtend 3 maart.
Het online examen wordt op 16 maart afgenomen.

AMTD cursus 2021
Graag ontvangen wij berichten van belangstelling voor een te organiseren online cursus en toets dit voorjaar. Uw belangstelling graag kenbaar maken via fnt@fnt.nl

Train de Trainer 2021
Er zijn nog geen cursusdata voor 2021 gepland.
Belangstelling (met vermelding van trombosedienst en het aantal personen) graag wel al melden via fnt@fnt.nl

Nascholingsdag 2020 geannuleerd > datum 2021 nader te bepalen
De landelijke Nascholingsdag voor trombosedienstmedewerkers heeft in 2020 niet plaatsgevonden. Voor 2021 wordt gekeken naar mogelijkheden in het najaar.

 

Applicatiecursus 2020
Beide cursusdagen hebben reeds plaatsgevonden.
Klik hier voor het programma van 6 november
Klik hier voor het programma van 25 november.