nascholingsmodules

De werkgroep scholing voortkomend uit de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling, heeft een aantal presentaties ontwikkeld die vrij kunnen worden gebruikt voor nascholing over de antistollingsbehandeling.

De presentaties kunnen worden ingezet tijdens bij- of nascholing van alle disciplines (huisartsen, apothekersassistenten, arts-assistenten, anesthesiemedewerkers etc.). Er is een algemene module, een module peri-operatief antistollingsbeleid en een module atriumfibrilleren. Vanuit de scholingsmatrix, waarin is opgenomen welke kennis bij welke discipline aanwezig zou moeten zijn op het gebied van de antistollingsbehandeling, zijn 3 kennisnivo’s geformuleerd. ­ ­

Klik hier voor de modules

 

Disclaimer:

  • De presentaties zijn uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden en kan met name niet worden gebruikt ten behoeve van diagnostiek en therapie in i­ndividuele gevallen.
  • Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De FNT en de (lede­n van de) Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen of handelingen die op basis van deze presentaties worden genomen, noch voor eventuele onjuistheden in en/of onvolledigheid van die presentaties.
  • De teksten en grafische voorstellingen van deze presentaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FNT of de Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, tenzij die verveelvoudiging en/of openbaarmaking zonder winstoogmerk plaatsheeft voor o­pleiding of (bij)scholing van zorgverleners op het gebied van antistollingsbehandeling.